Screen

Zajímavá moderní řešení

Vývoj aplikací pro iOS, Mac OSX.
Školení obsluhy, instalace 
iPhone, iPad, iMac, MacBook Pro, MacBook Air. 
Školení a instalace je prováděno v prostorách klienta.

Používám následující software.
- XCode
- FileMaker Pro Advanced
- ENY Builder

Screen
illustration

Oracvlvm

Oracvlvm Vám pomůže při rozhodování. Stačí se jen soustředit na otázku, problém či myšlenku. Orácvlvm Vám pak zobrazí odpověď. Opověď Vám ukazuje možný směr, který je jedním z mnoha řešení. Opakovaným dotazem nedostanete stejnou odpověď. Získáte tak pouze sérii odpovědí. Možná na první pohled i sobě odporující.Teprve v časovém odstupu zjistíte, že všechny vedli ke stejnému cíli, ale každá jinou cestou. Berte prosím proto odpovědi oracvla jen jako možné, ne však jediné řešení.
Oracvlvm je aplikace, která zábavnou formou přibližuje ezoterické principy široké veřejnosti. Nejedná se o pouhý náhodný výběr odpovědí. Odpovědi oracvla jsou generovány na základě sofistikovaného algoritmu. Jde o ucelený systém využívající všech hardwarových možností zařízení pracujících pod operačním systémem iOS firmy Apple Inc. 

Ovládání oracvla. 
Práce s oracvlem je snadná a intuitivní. Přidržte prst na skleněné kouli oracvla. Mlha plovoucí v kouli změní barvu. Nyn se soustřeďte na otázku, problém či myšlenku, pro kterou požadujete radu oracvla. Je čistě na Vás, jak dlouho budete držet prst na skleněné kouli. Po celou dobu co se budete dotýkat skleněné koule, bude Vaše mysl v kontaktu s oracvlem. Oracvlum tak bude moci proniknout do Vašeho duchovního světa a na základě toho přesněji zaměřit možné řešení. Ihned jak oddálíte prst od skleněné koule oracvla. Vám oracvlvm ukáže možný směr kudy se máte dát. Orácvlvm poskytuje odpovědi formou rčení, aforismů či náznaků. Jen ve vyjímečných případech je odpovědí stručne ano, ne. A i to je jen jedna z možných cest.

illustration

Poštovní směrovací čísla

Funkce pro které není nutný přístup na internet:
- Vyhledání psč zadáním jména obce 
- Vyhledání jména obce zadáním psč

Funkce pro které je nutné mít přístup k internetu:
- Poklepáním na řádek s obcí se zobrazí mapa. 
- Poklepání na zvolenou obec při zobrazení na mapě jsou vypsány základní informace o obci.


illustration

Spolkni prášek originál

- Aplikace pomáhá pravidelně si brát léky.
- Zvukové upozornění připomene nutnost podání léku. 
- Interval upozornění lze nastavit podle potřeby. 
- Vede evidenci podání léku. 
- Evidenci podání léku lze odeslat pomocí e-mailu. 
- Aplikace nepotřebuje online připojení k internetu.